تعدادی آزمایش برای معلمان و استادان فیزیک

007 تعدادی آزمایش برای معلمان و استادان فیزیک

سال جهانی فیزیک بود و من از طریق رابط برنامه هماهنگ کرده بودم که تعدادی آزمایش برای معلمان و استادان فیزیک انجام دهم که ناگهان مجری ختم برنامه را اعلام کرد و در ناباوری من میکروفون را بست. من با سماجت رفتم و به حضار گفتم برنامه تمام شد ولی اگر کسی می خواهد بماند من آزمایش انجام می دهم. وقت ناهار بود ، تقریبا 150 نفر ماندند و تا آخرین لحظه ی آزمایش ها کارها را دنبال کردند. با اصرار مسئولان که زود تمام شود برویم نماز و ناهار ، حدود دو ساعت طول کشید تا سالن تخلیه شد و رفتیم.

نسل عجله خیز ما می دود که به برنامه ی بعدی برسد. از اینهمه برنامه های بعدی چه چیزی گیر ما می آید ؟ نمی دانم چرا در اجرای آزمایش های فیزیک این قدر خسیس و وقت تمام کن هستیم؟  کمی صبور باشیم تا به ما مزه کند. درک و فهم یک آزمایش فیزیک ساعتها ذهن و زمان شما را در بر می گیرد.

خواندن 1242 دفعه

نظرات (0)

پیامی جهت نمایش وجود ندارد.

دیدگاه خود را بیان کنید

ارسال نظر به عنوان مهمان. ثبت نام یا ورود به حساب شما
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید. واضح نیست؟
Top