گالری فیلم فیزیک

  در مجموعه ازمایش های زیر شگفت انگیز ترین آزمایش های فیزیک…
اتاقک ابر ویلسون را در کنفرانس لرستان ساختیم تا برخی از رفتارهای…
سال ها به دنبال فرصتی بودم که بتوانم امواج سطحی در آب…
  Your browser does not support the video tag.   من با…
  Your browser does not support the video tag.   با یک…
صفحه1 از4
Top