حالات یافته های آزمایشگاهی

مشاهده پذیرهای  آزمایشگاهی 2 حالت دارند

  • فکت محور
  • موضوع محور

یافته های فکت محور به یک یافته حقیقی و واقعی دلالت دارند مثلا به آهن ربا

یافته های موضوع محور به اشیایی که آن ویژگی را دارند مثل سنگ مگنت ، سیم پیچ مغناطیسی ، آهن ربا و میدان مغناطیسی یک سیاره بیرونی

 فکت محور  آهن ربا
 موضوع محور  چیزهایی که ویژگی مغناطیسی دارند

 

از نگاه اندازه گیری این حقایق یا قابل اندازه گیری هستند یا نیستند

 

 اندازه گیری پذیر هستند  مشاهده پذیر هستند
 اندازه گیری پذیر نیستند   مشاهده پذیر نیستند

 

 

20220601 181920

.  فقط یافته های مشاهده پذیر اندازه گیری پذیر را می توان با ابزارهای مدرج شده اندازه گیری کرد

Top