فیلم مقالات پوستر شده همایش ملی ارتقای کیفیت آموزشی سال 1399

 

 

 

فیلم مقالات همایش ملی ارتقای کیفیت آموزشی با رویکرد آموزش ترکیبی سال 1399 انجمن معلمان فیزیک شهر تهران

 

 

 

 بعد از دیدن فیلم ها لطف بفرمایید فرم نظرسنجی مقالات پوستری را پر بفرمایید

 

 

خواندن 1176 دفعه
Top